Trend Report Open Education 2015

Trend Report Open Education 2015

For the fourth year the SURF special interest group Open Education has written a trend report. This year the focus is on Open and Online Education. 

In 10 chapters and 8 intermezzos various Dutch experts gave their views on current trends in (Dutch) higher education. The team of editors (Marjon Baas (Saxion Hogescholen), Janina van Hees (SURFnet), Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Martijn Ouwehand (TU Delft), Robert Schuwer (Fontys Hogescholen), Fred de Vries (Open Universiteit) and Nicolai van der Woert (Radboudumc)) have done a good job in combining all the articles to a comprehensive report.

For the fourth consecutive year, the Open Education Special Interest Group and SURFnet have prepared a trend report outlining the latest dynamic developments in the area of open content, open education and – as of this year – online (but not necessarily open) education. How is open education impacting campus education? Which new target groups are finding themselves drawn to open and online education, what are their specific needs, and how is the higher education sector responding to these demands? Effective online education requires valid online testing procedures. What are the available options in this regard? Is there demand for a nationwide infrastructure in support of open and online education, and – if so – what form should this take? How can learning analytics be applied in online education, and what are the relevant challenges in this regard? What are the key points on the international open education research agenda? What are the available platforms for online education? This trend report features a broad overview of perspectives from various experts, in the form of articles and brief intermezzos. 

The topics that are discussed in the report are:

 • Why Open and Online Education? On bildung and human capital
 • Beyond the pioneering phase: moving towards the adoption of open education
 • Opportunities to embed open and online education in campus education
 • Reaching new target groups through open and online education
 • Effective online education requires valid online assessment procedures
 • Where is the Dutch OER librarian?
 • From lecturer professionalisation to education development
 • Connection various froms of opennness: seeking a stronger value proposition
 • Whish list for cross-institutional open and online education services
 • grand challenges for learning analytics and open & online education

For TU Delft it is important to share our knowledge and experience. So we had a strong involvement in the writting of the report. We had involvement in the bold chapters above.

The report is availabe in Dutch and English.

Van ideologische motivatie naar kostenbesparende beleid

Van ideologische motivatie naar kostenbesparende beleid

Door de redactie van het SURF SIG Trendrapport Open en Online Onderwijs was ik gevraagd om een stuk aan te leveren over de veranderingen in de afgelopen jaren op het gebied van open onderwijs en dan speciaal vanuit een internationaal perspectief. De redactie heeft op basis van mijn input en van andere experts een uitstekende introductie geschreven. Onderstaand is de tekst die ik heb aangeleverd.

De internationale ontwikkeling van Open Educational Resources is begonnen als een ideologische stroming om als (westerse) universiteiten onze kennis open te maken voor een groter publiek; een publiek dat normaal geen toegang heeft tot (hoger) onderwijs. Grotendeels gedreven door de maatschappelijke functie van een (publieke) universiteit, net zoals de open access en open source bewegingen. Daarnaast vonden veel Open initiatieven hun oorsprong bij individuen, vaak wetenschappers, gedreven door een sterke maatschappelijke gedrevenheid.

De open ideologie, de open gedachte om onderwijsmateriaal te delen en zo minderheden te bedienen, is de laatste jaren echter onder druk komen te staan. De afgelopen jaren is dit meer naar de achtergrond gegaan en is er veel meer focus gekomen op de kosten. Vooral in de VS is dit heel sterk zichtbaar, dankzij de hoge kosten van studeren, niet alleen voor collegegeld, maar ook van studieboeken.
De initiatieven op het gebied van Open TextBooks hebben hierdoor veel aandacht en momentum gekregen. De kennis breder toegankelijk maken verliest aan belang, terwijl kostenbesparing voor de student belangrijker wordt.

Naast deze focus op kostenbesparing voor de eindgebruiker is nog een andere ontwikkeling zichtbaar. Initiatieven komen nu meer vanuit het beleid en strategie van de instelling. Het is niet één individu, maar een breed-gedragen strategie binnen een instelling. Niet alleen binnen instellingen zie je dit, maar ook op bij de overheid. Vooral in Noord-Amerika zie je steeds meer staatsbrede initiatieven voor Open Education[i]. Maar ook in Europa heeft de Europese Commissie hierop ingezet met Opening Up Education[ii] en in Nederland is het Ministerie van OCW gestart met de tender voor Open en Online Onderwijs.

Open Education is duidelijk volwassen geworden. Het speelveld van Open Education is verschoven van de ideologisch-gedreven professor naar een kostenbesparend beleid.  Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling. Maar wel belangrijk is het om onze ideologische gedrevenheid niet te verliezen in beleidsnotities en beperkingen van het budget. Laten we niet vergeten waar het om gaat: Educate the world!

Willem van Valkenburg
Willem is verantwoordelijk voor de production and delivery van al het open, online en blended onderwijs van de TU Delft Extension School. Sinds 2007 is hij actief in de wereld van open education. Op dit moment is hij bestuurslid van het Open Education Consortium, wereldwijd consortium van instellingen die zich met open education bezig houden.

[i] Als voorbeelden: OpenTextBooks project of Britisch Colombia (Canada), Open Washington (USA), Opening Up Slovenia

E-merge event Implementing ICT in Education

E-merge event Implementing ICT in Education

Op 18 november organiseert E=merge een evement over de implementatie van ICT in onderwijs. Daarnaast wordt er gevierd dat er 3 nieuwe instellingen zich aansluiten bij E-merge. Het E-merge Consortium bestaat nu uit 7 instellingen (vet gedrukt de nieuwe instellingen):

 • TU Delft
 • De Haagse Hogeschool
 • Universiteit Leiden
 • Hogeschool Leiden
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Rotterdam

E-merge is een platform voor kennisdeling over ICT in het onderwijs, waar stafmedewerkers en docenten van de betrokken instellingen bij elkaar komen voor inspiratie, professionalisering, netwerk, uitwisseling van producten/ ideeën. Het unieke kenmerk van deze kennisdeling is instellingsoverstijgende uitwisseling op een laagdrempelige manier georganiseerd. E-merge heeft korte lijnen naar docenten en staat daardoor dichtbij hun praktijk.

Op dit moment richt E-merge zich op de volgende thema's:

 1. Blended learning
 2. Online learning 
 3. Digitale leeromgeving
 4. Digitaal toetsen

Ik ben samen met Tanja de Bie (UL) en Karin de Bakel (HHS) trekker van het thema Online learning.

Event 18 november

Na een keynote van Pedro de Bruyckere zijn er verschillende parallelsessies over de 4 thema's met bijdrages van de medewerkers van de verschillende instellingen.

Het uitgebreide programma en link om je aan te melden vind je op de e-merge website. Inmiddels hebben zich al meer dan 200 mensen zich aangemeld.

 

Een flexibele en persoonlijke leeromgeving

In september SURF heeft een nieuw rapport gepresenteerd over de flexibele en persoonlijke leeromgeving. Dit rapport beschrijft de kaders en componenten voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving en mogelijkheden om deze componenten te integreren:

De digitale leeromgeving van de toekomst is flexibel en persoonlijk. De leeromgeving sluit aan bij behoefte en wensen van studenten en docenten, die los van tijd en locatie, snel en gemakkelijk toegang tot informatie en materialen willen hebben. Dit vraagt veel van de ICT-infrastructuur van instellingen, en stelt hoge eisen aan archivering, beveiliging en beheersbaar- heid. Een digitale leeromgeving van de toekomst is een samenhangend geheel van diensten en applicaties die studenten en docenten ondersteunen bij het leerproces en het onderwijs. Dit vraagt ook om nieuwe architecturen waarbij integratie van deze losse onderdelen een grote uitdaging vormt.

Een flexibele en persoonlijke leeromgeving

Het rapport is gericht op de ICT-kant van de digitale leeromgeving. Het gaat niet om de implementatie, zoals hoeveel vrijheid geef je de gebruikers, rolverdeling tussen actoren, mogelijkheden tot personalisatie. Pierre Gorissen ging hier ook al op in zijn blog.

Het rapport is voor iedereen die zich binnen het onderwijs bezig houdt met de digitale leeromgeving een aanrader om te lezen. Het rapport kan je hier downloaden.

10 years of blogging

10 years of blogging

On November 2nd 2005 I posted my first item on my blog. Ten years later and 1178 items further I'm still blogging. Lots of things have changed in my work and on my blog, but I still enjoy blogging. Although it is not as frequent as it once was.

Above is a wordle of all the titles of the blog items.

OpenCases on Open Education in Europe

Today the Joint Research Centre of the EU published a new report with mini cases on open education in Europe:

This catalogue contains 50 mini cases that highlight the practices of universities and educational institutions around open education in Europe. It showcases the different strategies followed by institutions that are embracing the open education movement and opening up their content, research, recognition mechanisms and teaching practices. The catalogue provides a 'taster' of what is being done and can be done in open education in the EU, prompting the reader to look further into the initiatives that raise their interest.

It is a nice collection of cases with interesting information, but also looks a bit random. TU Delft is mentioned as case for OpenCourseWare, but we could just as well be in the category of MOOCs.

The most disturbing thing about the report is that the report doesn't have an open license. It is © European Union, 2015. Personally I would think that the European Union should lead and practice what they preach with their licenses. This report should be CC-BY licensed!

Survey Comparing MOOC Strategies

Last year we participated in the survey "Comparing institutional MOOC strategies" organised by the HOME project. The survey is largely a repetition of the survey of last year. The main purpose last year was to create a starting point to address the possible differences and similarities between HEIs in US and Europe in their possible goals and the strategic choices behind the development of MOOCs. The report Institutional MOOC strategies in Europe was published in February 2015. 

This survey is part of the HOME project, co-funded by LLP of the European Commission. This survey will close at 24 November 2015. First results of this survey will be presented at the MOOC Conference organised by the HOME project in Rome, 30 November 2015.

So please fill in the survey before 24 November 2015, also if your institute is not doing anything with MOOCs.

Call for open and online education research projects

Call for open and online education research projects

Since 2013 Delft University of Technology (TU Delft) offers online courses for a global population of lifelong learners (MOOCs, ProfEd, and MSc courses). This year we reached 640K enrollments. Online education can be used as a catalyzer for gaining knowledge on learning and learning processes, due to a large amount of data on student behavior. For this reason, TU Delft is looking for external researchers who are interested in creating joint research projects on quality and efficacy / effectiveness of open and online education.

The goal of TU Delft would be to create win-win research projects, where research results can be used by TU Delft and at the same time help the researcher in his / her own research ambitions.

Short-cyclical research projects

External researchers are invited to cooperate with TU Delft through short-cyclical research projects. Such projects provide researchers with ample opportunity for exploration and analysis of a particular research topic, but also aim for output within a relatively short time-span (i.e. six months).
External researchers have the freedom to define their own research project, research questions, and approach within agreed upon constraints (i.e. topic, time, budget). Preferred research themes are:

 • Didactics of online learning
 • Learning content
 • Teacher roles and styles
 • Online group dynamics
 • Learner support

What do we expect?

 • An interested external researcher is invited to write a concise project proposal (max. 4 pages), with support from our research coordinator.
 • A project proposal should consist of the research question that will be answered, the methodology that will be used for this, the type and amount of data that needs to be studied, an overview of resources the TU Delft should provide, and any associated costs / remuneration.
 • Project deliverables are a research report and scientific papers.
 • Potential external researchers can be international or domestic, and can have expertise ranging from social science to engineering science. Delft University of Technology offers opportunities for both ‘short-stay arrangements’ and for researchers to work from their native country and visit TU Delft at set moments.

What do we offer?

TU Delft offers the opportunity to work on pioneering science and education, the opportunity to work with a salient data set, the opportunity to write unique papers with good exposure potential, and a chance to cooperate closely with instructors in creating and facilitating courses to make them better for students. Use of university resources and remuneration are an option.

Available data includes:

 • Online education student data based on 635K enrollments.
 • Pre-survey, mid-survey, and post-survey data on 30+ MOOCs, ProfEd, and MSc courses (60K+ responses).
 • Blackboard and edX course data on 30+ MOOCs, ProfEd, and MSc courses.

Contact

For more information contact our research coordinator: dr.ir. J.P. (Jan-Paul) van Staalduinen.

Online Teaching Benefits Residential Learning

Online Teaching Benefits Residential Learning

Earlier this week Joshua Kim published a blog about 5 ways online teaching benefits residential learning. His 5 ways are:

 1. A Chance to Rethink What Should Happen In the Physical Classroom
 2. An Opportunity to Introduce Learning Theory and Pedagogical Research
 3. Exposure to a Team Approach for Course Design
 4. An Easier Transition to Blended Learning
 5. Online Courses Help Make Teaching Strategies Visible to Educators and Students

These 5 ways are also true for my university. We have seen with a couple MOOCs that is started a complete change of the regular bachelor programme.

A good example is our mooc pre-university calculus. This course ran this summer with 27.000 students. The group that created the MOOC has also started a new programme (article in Dutch) to change the math education for all bachelor programmes. And they created a new website math-explained.tudelft.nl to make their video widely available for any student, but also for other teachers to include in their courses as reference material. And we got confirmation from other teachers that they use the content in their courses.

What we are further investigation is what the impact is on the pass rates for math in the first year. Traditionally the math courses are a hurdle for many students in passing the first year. In the survey the students really appreciated the course as is shown in the wordle above, where student were asked to give a one-word description.

MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs

MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs

Yesterday I attended the presentation of Dan Wagner about MOOCs4D and the new SDGs at the ICDE Conference. Now you think what the heck is he talking about. MOOCs4D is an initiative of University of Pennsylvania about MOOCs for Development, with a special focus on the bottom of the pyramid. SDG are the recently declared Sustainable Development Goals of the UN.

One of the things what triggered me where those 17 goals and how they match up with our TU Delft MOOCs. One of the objectives of our Open and Online Education programme is "Contribute to the Grand Challenges". I think we have to rephrase that to "Contribute to the SDGs". Back to our MOOCs, I could directly match 10 of our 20 MOOCs to 6 SDGs. In the table below the break-down of it.

We have some more MOOCs in development, but I decided not to add them yet. And there are also MOOCs that have a more general subject, such as our Leadership for Engineering and Creative Problem Solving and Decision Making.

Goal MOOC
 
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs
 • Solar Energy
  Discover the power of solar energy and learn how to design a complete photovoltaic system.
 • Wind Energy
  in development
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs
 • The Next Generation of Infrastructure
  Explore the challenges and complexity of both global and local infrastructure (IT/Telecom, Energy, Water and Transportation) and how to make the best decisions to improve it.
 • Industrial Biotechnology
  Learn the basics of sustainable processing for biobased products to further understand their impact on global sustainability.
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs
MOOCs4D: Sustainable Development Goals and MOOCs

I also left out Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. Because that includes all our MOOCs and our online courses for lifelong learners.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 118