Media coverage of Open Education Week Event

We got a very good media coverage from our Open Education Week event. It is good to see that the effort we put in, worked out in the international press. We got articles in New York Times/International Herald Tribune, Times Higher Education and European Voice.

Interesting to see is that in the Dutch press we only got an article in ScienceGuide and small announcement in the local version of the Algemeen Dagblad.

Open-ended answers for questions of demand in cash-strapped Europe
Open courseware is a shop window and a pressure valve, Delft leader argues. Jack Grove reports

Welcome online courses
Online learning is a boon for Europe's economy, and not a threat to higher education.

Open Resources: Transforming the Way Knowledge Is Spread
“universities do not hold the monopoly on information anymore”
 

 

A complete list of all the articles in the media is available on the website of the event.

The making of OEW12NL

Logo Open Education WeekOp donderdag 26 januari werd ik 's avonds via Skype gebeld door Mary Lou Forward. Zij vertelde dat Google de Open Education Week gaat sponsoren en onderdeel daarvan is een bijeenkomst voor policy makers in Washington DC. Maar ja, de week is een internationale week, dus er zouden meer van zulke evenementen georganiseerd moeten worden verspreid over de wereld.

Dus het verzoek of ik een Europees evenement voor beleidsmakers kan organiseren in de week van 5 - 9 maart. Oef, dat is wel kort dag voor zo'n evenement.

Team
Op vrijdag heb ik het idee bij verschillende partijen uitgezet. Gelukkig kreeg ik meteen enthousiaste reacties terug van SURF en de Open Universiteit en intern. Hiermee was meteen duidelijk met wie we het gingen organiseren: Hester Jelgerhuis (Surf) en Robert Schuwer (OU). Daarnaast heb ik ook een team op TU Delft voor mijn ondersteuning.

Het programma
Op dinsdag 31 januari zijn we met de TU-mensen voor het eerst bij elkaar gekomen. Ja, we willen een evenement gaan organiseren, maar dan moeten we wel een interessant programma hebben. Al brainstormed kwamen we tot de volgende mogelijkheden op volgorde:

 1. Europees bijeenkomst met Neelie Kroes in Brussel
 2. Nederlandse bijeenkomst met minister of staatssecretaris in Nieuwpoort
 3. Lokaal evenement gericht op bloggers e.d.

Vanaf het begin was duidelijk dat Anka een presentatie zou verzorgen als President van het Consortium.

Ja, en dan ga je kijken wie er beschikbaar is. Voordeel hier was dat ik op 24 januari op een Diner Debat over Opendata gesproken had met stafmedewerkers van Kroes. Daardoor was snel duidelijk dat Neelie niet beschikbaar was, maar wel een videoboodschap wilde leveren.  Ok, dan valt optie 1 af. Snel door naar optie 2.

We hadden inmiddels een voorkeur voor 8 maart, maar vanuit het ministerie kwam terug dat de hele top van het ministerie die dag een strategiedag had, dus hebben we het verplaatst naar 7 maart. Het programma zou van 14.00 tot 16.00 duren, gevolgd door een borrel. Allerlei agenda's moesten opgeschoond worden, maar dat lukte.

We hadden inmiddels besloten om de bijeenkomst op de TU Delft te organiseren, dat maakt het logistiek een stuk eenvoudiger en konden we het evenement live uitzenden. Tot ons geluk was in de aula de Senaatszaal beschikbaar. Deze zaal is net gerenoveerd en heeft een capaciteit van 200 mensen. Dat moet groot genoeg zijn, we verwachten tussen de 50 en 100 mensen. Voor mezelf had ik als ultieme doel dat we 100 mensen zouden hebben.

Nu was het de beurt aan ons contact bij het ministerie om daadwerkelijk de personen te regelen. Op 16 februari kregen wij bevestiging dat staatsecretaris Halbe Zijlstra beschikbaar was van 13.00 tot 13.45. Oftewel, of wij het programma hierop konden aanpassen. Natuurlijk kan dat (tijd genoeg toch ;-) ). Dus programma aangepast, zodat we om 13.20 beginnen, staatssecretaris spreekt om 13.30 en om 13.45 weer door kan naar zijn volgende afspraak.

3 weken
BannerDus op 17 februari hadden we het programma rond en zijn we gestart met het versturen van de uitnodigingen. Surf heeft de uitnodiging naar alle CvB's van hogescholen en universiteiten gestuurd en verder veel online reclame gemaakt. De aanmeldingen beginnen binnen te stromen, hoewel de voorjaarsvakantie niet echt meehelpt.

Doordat de organisatie van de Open Education Week achterliep op hun planning, moesten we zelf aan de slag met poster, banners e.d. Uiteindelijk is ook dit goed gekomen.

Intern op de TU blijken we allerlei mensen te hebben die ingeschakeld worden als er een bewindspersoon op bezoek komt. Fantastisch de hulp van protocollaire zaken, die denken aan zaken waar wij echt niet aan gedacht hadden, zoals koffie voor de chauffeurs.

Verder helpt het secretariaat fantastisch mee met alle reserveringen voor de zaal, catering, verzorgen van de badges e.d. Ook de gewenste fotograaf was beschikbaar.

Het is fantastisch dat er zo veel mensen op korte termijn konden helpen met het realiseren van het evenement. Af-en-toe werd ik wel gek van alle telefoontjes en vragen.

Inhoudelijk moest ik ook nog aan de bak. Als assistent van Anka verzorg ik ook haar presentaties, dus daar heb ik zondag 26 februari aan besteed. Daarnaast ook nog de stellingen voor de panelleden bedenken en afstemmen met de panelleden.

In de tussentijd heb ik ook een draaiboek voor de organisatie en een gedetailleerd programma voor de sprekers geschreven.

Uiteindelijk hebben we op dinsdag 6 maart 102 aanmeldingen voor ons evenement. Helaas krijgen we die dag ook de afmelding van één van de panelleden. Na kort overleg besluiten we dat we de plek niet opvullen.

De dag zelf
De jongens van MMSEn dan de dag zelf. 's ochtends vroeg meteen afgesproken om de zaal te bekijken, af te stemmen met MMS voor de live uitzending. Daarna nog persmappen maken voor de pers, we hadden aanmeldingen van de International Herald Tribune en Stadradio Delft (dat is een groot contrast). Vervolgens met protocollaire zaken alles doorlopen, zoals wie zit waar, wie ontvangt e.d.

Halbe arriveertEn dan begint de spanning, zal de staatssecretaris op tijd zijn. Om 12.30 komen de vooruitgeschoven posten van het ministerie aan en daardoor weten we dat hij zeker komt. Hij vertrekt redelijk op tijd van de vorige afspraak en is om 13.15 in de aula. Precies op tijd. Dan is er nog de onzekerheid of hij bereid is om ook vragen te beantwoorden. Gelukkig wel, zodat er ook ruimte is om een paar vragen te stellen vanuit het publiek.

Met veel enthousiasme doet hij zijn speech en beantwoord hij de vragen. Het is een onderwerp dat hij interessant vindt, dat is helpt!

Halbe vertrektNa zijn speech heeft hij op de gang nog snel een interview gegeven aan Stadsradio Delft.

En om 13.50 verlaat hij het pand. Oef, dat is helemaal goed gegaan.

De presentatie van Anka ging uitstekend, dat kan ze ook erg goed. Daarna de paneldiscussie is inhoudelijk ook interessant. Al blijkt dat het beeld dat Anka geschetst heeft van de Student in 2020 niet helemaal is overgekomen. Het is wel goed voor de discussie.

Tijdens de paneldiscussie krijg ik via de twitter de melding dat het geluid het niet doet. Dus meteen ff checken bij MMS. Het wordt goed uitgezonden. Uiteindelijk blijkt het probleem bij de computer van die persoon zelf te zitten.

Sprekers krijgen bedanktjeNa de video van Neelie Kroes, zit het programma erop. De sprekers krijgen allemaal een bedankje. Vanwege een andere activiteit in de aula, moet iedereen aan de andere kant de zaal verlaten. Altijd lastig voor mensen.

Tijdens de borrel nog zorgen dat de journalisten tijd krijgen om met Anka te spreken. Eerst stadradio Delft en daarna dus journalist van IHT. Ook geregeld. Tijdens de borrel hoor ik al veel enthousiaste geluiden van de mensen. Mooi!

Als de borrel rustig wordt, gaan wij nog terug naar de zaal om de spullen op te ruimen en rond 17.30 verlaten wij de Aula. Moe maar zeer tevreden. Alles is goed gegaan en inhoudelijk was het helemaal wat we er van verwacht hadden.

De dag erna
En dan is het 8 maart. Nu dus zorgen dat we meteen alles online hebben staan, zodat mensen het kunnen gebruiken. Tussen al mijn afspraken door website aangepast. De video's zijn door MMS snel opgeknipt, de fotograaf heeft mooie foto's gemaakt en geleverd.

Natuurlijk nog iedereen bedanken voor hun bijdrage. Dus mails versturen naar sprekers en bezoekers.

Conclusie
Het is mogelijk om een mooi evenement in zo'n korte tijd te organiseren. Alles moet dan wel net alles meezitten en dat deed het met eigenlijk alles. Iedereen bedankt voor de bijdrage aan dit mooie evenement! Volgend jaar weer?

En ja, dan wordt het tijd om te kijken naar al het werk dat de afgelopen weken is blijven liggen. Tijd voor vakantie!

Open Education Week Event in Delft a big success

Halbe ZijlstraYesterday I organised the European Open Education Week Event in Delft. We had an interesting line-up of speakers: Dutch State Secretary for Education Halbe Zijlstra, President of the OpenCourseWare Consortium Anka Mulder, UNESCO Chair for OER Fred Mulder, Director Knowledge of Dutch Ministry of Education Arnold Jonk, Chair Netherlands National Commission for UNESCO Greetje van den Berg and a video message of European Commissioner Neelie Kroes.

The room was filled with 100 people from more than 30 different organisation. Not only academics, but also people from companies and even some journalists. The event was also live broadcasted on internet. 97 persons watched (part of) the event online.

During the reception I heard lots of enthousiastic reactions about the event, so hopefully all those universities will start with Open Educational Resources or OpenCourseWare.

To view the recordings of the event, you can find them on our website opencourseware.eu.

Trendrapport Open Education Resources

MascotteAan het begin van de Open Education Week is het Trendrapport Open Education Resources (OER) gepubliceerd. Dit rapport is geschreven door de Special Interest Group Open Educational Resouces (SIG OER).

In dit rapport wordt een goed overzicht gegeven van de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van OER. Het rapport is opgedeel in 4 delen:

 • het educatieperspectief op OER
 • het inhoudelijk perspectief op OER
 • het technologisch perspectief op OER
 • het organisatieperspectief op OER

Vanuit de TU Delft hebben wij drie bijdrages geleverd:

 • Cora Bijsterveld en Sofia Dopper integreren OER in het curriculum: zijn nieuwe onderwijsontwerpen nodig als we OER kunnen (her)gebruiken?
 • Martijn Ouwehand bespreekt de verschillende platforms: waarop kun je OER publiceren?
 • Willem van Valkenburg zet OER in een internationaal perspectief.

Het trendrapport is een mooi document geworden, dat een must-read is voor elke onderwijsinstelling. Of zoals staatssecretaris Halbe Zijlstra gisteren zei tijdens het Open Education Week Event in Delft:

"Dit kabinet onderstreept het belang van ICT en open leermiddelen voor de ontwikkeling van creativiteit en innovatief vermogen in het onderwijs."

"Maar het onderwijsveld moet het uiteindelijk zelf doen. De overheid gaat geen content ontwikkelen of voorschrijven welke inhoud nodig is, of hoe kwaliteit van het materiaal geborgd moet worden. Dat zijn taken van het onderwijs zelf." (bron)

Dus download het rapport hier en ga als instelling hier mee aan de slag.

Why Open Education Matters

Today Creative Commons, the U.S. Department of Education, and the Open Society Institute launch the Why Open Education Matters Video Competition. The competition will award cash prizes, provided by the Open Society Institute, of up to $25,000 for the best short videos that explain the use and promise of free, high-quality open educational resources and describe the benefits and opportunities these materials create for teachers, students and schools.

More information on the website http://whyopenedmatters.org/

TU Delft doet mee aan Learning Analytics pilot van SURF

Afgelopen december konden instellingen voorstellen indienen om mee te doen aan de Learning Analytics pilot van SURF. Als TU Delft hebben wij hier ook een voorstel voor ingediend. Het idee kwam van mij en is vervolgens door mijn opvolger Ellen uitgewerkt tot een voorstel dat ingediend kon worden. In totaal zijn er 15 projecten ingediend voor de 70.000 subsidie. Uiteindelijk zijn er zeven projecten geselecteerd. De zeven gehonoreerde projecten  dragen zelf ook financieel bij:  minimaal een derde van de totale kosten van het project wordt gefinancierd op basis van matching. Dit houdt in dat bij toekenning van de maximale subsidie van 10.000 euro, een hogeronderwijsinstelling zelf 5.000 euro bijdraagt. Zeven instellingen starten per 1 maart 2012 met de projecten en leveren uiterlijk 1 oktober dit jaar hun eindresultaten op.

Het project dat wij hebben ingediend heeft als doel om binnen Blackboard met het Early Warning System het studierendement te verbeteren:

Via het MAIS project wil de TU Delft door middel van Meten, Analyseren, Informeren en Sturen onderzoeken of het studierendement verbeterd kan worden door het uitstelgedrag van de student met behulp van het Early Warning System (EWS) aan te pakken. Het in Blackboard (Bb) bestaande EWS ondersteunt de docent bij het bewaken van de voortgang van studenten. Door het opstellen van een aantal criteria, krijgt de docent een overzicht van studenten die achter lopen. De docent kan dan kiezen om die studenten op een eenvoudige manier te waarschuwen. Met behulp van een aantal scenario’s willen we onderzoeken bij welk soort vakken en met welke randvoorwaarden het EWS gebruikt kan worden om de communicatie tussen docent en student met betrekking tot voortgang te bevorderen en het uitstelgedrag terug te dringen.

Meer informatie over het Learning Analytics programma van Surf vind je hier. Informatie over de andere projecten staat hier. Op surfspace gaan de verschillende projecten hun ervaringen bloggen.

Open Education Week 2012 starts tomorrow

Open Education Event BannerTomorrow the first annual Open Education Week will kick-off. More then 150 organisations are participating in the week. There are worldwide 50 live events. I'm organising one of those live events in Delft on Wednesday 7th. We have 89 attendees in the room and the event will also be live streamed via our website.

I have already seen some of the presentations and video of our event and it looks very good. I'm especially looking forward to the panel discussion.

I'm looking forward to this week and I'm interested in seeing what impact this week has on the adoption and mainstreaming of Open Education and OER.

 

 

 

Open Education Week in Nederland

Logo Open Education Week

In de week van 5 tot 10 maart wordt de eerste wereldwijde Open Education Week georganiseerd. Het doel van de week is om meer bekendheid te geven aan de voordelen van het open delen binnen het onderwijs en dan specifiek open leermaterialen. Tijdens de week organiseren meer dan 120 organisaties wereldwijd evenementen, zowel offline als online. Alle evenementen zijn natuurlijk gratis en open voor iedereen.

Natuurlijk doen wij hier in Nederland hier ook actief aan mee en dan vooral OpenUniversiteit, Wikiwijs, Surf en de TU Delft. Enkele evenementen die wij organiseren of een bijdrage aan leveren:

 • Lancering OER-trendrapport op 5 maart
  De Special Interest Group Open Educational Resources (OER) heeft twaalf Nederlandse OER-experts (daar ben ik er één van) gevraagd een artikel te schrijven over trends op hun vakgebied. Op maandagochtend 5 maart verschijnen deze artikelen gebundeld in het OER-trendrapport 2012 op SURFspace.

 • Mediacall 5 maart Why Open Education Matters
  Er wordt een mediacall georganiseerd in de VS. Hier kunnen journalisten op inbellen en krijgen ze van de verschillende sprekers een introductie en vervolgens gelegenheid om vragen te stellen. De deelnemers aan de call zijn Martha Kanter (Under Secretary of Education in VS), Cable Green (Director Global Learning Creative Commons) Richard Baraniuk (founder Connexions, Rice University) en Anka Mulder (Secretaris van TU Delft en President of OpenCourseWare Consortium)

 • Open Education Week Event in Delft op 7 maart
  Dit evenement organiseer ik zelf en heb ik hier al over geblogd.

 • Webinar 'Social Entrepreneurship Learning' op donderdag 8 maart
  Tijdens dit webinar vertelt Jos Rikers (Open Universiteit) over het Social Entrepreneurship project, dat hoogwaardige open leermaterialen over ondernemerschapsvaardigheden wil ontwikkelen, en gaat hij met de deelnemers in gesprek over de aanpak.

 • Workshop ‘Wikiwijs en het hoger onderwijs: wat wil de docent?’ op 9 maart
  Tijdens deze workshop maakt u kennis met Wikiwijs, het online platform waarop docenten open leermaterialen kunnen vinden, maken en delen. De wensen en ideeën van de deelnemers zijn input voor de doorontwikkeling van Wikiwijs. meer informatie en inschrijven

Wereldwijd zijn er nog veel meer evenementen, kijk hiervoor op de website van de Open Education Week. Komend weekend komt de nieuwe website online met alle evenementen erop.

Open Education Week event in Delft

Banner OEW EventThe OpenCourseWare Consortium is organising the first annual Open Education Week from March 5 – 10, 2012. Open Education Week is a global event, raising awareness about the benefits of free and open sharing in education, especially Open Educational Resources (OER).  OER are high-quality, free and open educational materials that offer opportunities for people anywhere in the world to share, use and reuse.

“The vision of the open education movement is to create a world in which the desire to learn is fully met by the opportunity to do so, where everyone, everywhere, is able to access affordable, educationally and culturally appropriate opportunities to gain whatever knowledge or training they desire. “The movement encompasses producing, sharing, using and modifying content, as well as innovative models of educational delivery,” said Anka Mulder, President of the OpenCourseWare Consortium.  “Open Education Week will showcase projects, resources, people and ideas so that people around the world can see the breadth of what has been accomplished already, and participate in discussions about the future of the movement.”

Delft University of Technology, SURF and Open Universiteit in the Netherlands strongly support Open Education Week and organize an event for policy makers within Higher Education in Europe.

We would like to invite you to attend this event on March 7th in the Aula of Delft University of Technology in the Netherlands.

Speakers are Anka Mulder (President of the OpenCourseWare Consortium), Halbe Zijlstra (Dutch State Secretary for Education), Lieve Van der Brande (European Commission, DG Education and Culture), Greetje van den Bergh (Chair Netherlands National Commission for UNESCO), Arnold Jonk (Director Knowledge of Dutch Ministry of Education, Culture & Science), Fred Mulder (UNESCO Chair in OER at Open Universiteit and Chair Steering Committee Wikiwijs) and Neelie Kroes (European Commissioner)

More information and registration for this event: http://opencourseware.eu/OpenEducationEvent2012.

Banner Open Education Week

TU Delft app voor iPhone en Android

Promo iTU DelftDe TU Delft app is nu beschikbaar voor zowel iPhone als Android. Verder is Blackboard Mobile Learn in de Android-versie ook geïntegreerd. Voor iPhone staat deze klaar, maar Apple doet moeilijk met het goedkeuren van de app.

Dit is het commentaar hierop van de ontwikkelaar van Blackboard Mobile:

Apple has begun indiscriminately rejecting apps, ostensibly for having “rounded icons” – specifically citing from their guidelines, “Apps which appear confusingly similar to an existing Apple product or advertising theme will be rejected."

It appears that we and other developers are getting caught in the crossfire between Apple and Samsung, who are fighting over an array of intellectual property rights (notably the design aspects of their platforms). This is unfortunate as our default icons have been a paradigm that we’ve utilized in over 100 app submissions. In fact, when we were first developing iStanford, some of the folks at Apple helped advise us on this particular aspect.

Dit betekent dat wij nu wel onze eigen TU-iconen kunnen gaan maken. Dit waren wij al van plan, maar functionaliteiten hadden prioriteit. Mijn IO-studentassistent is nu druk bezig met de ikonen.

De app is natuurlijk gratis en hier te downloaden:

iTU Delft