E-learn.nl in 2013

E-learn.nl in 2013

2013 has been a busy year for me. Looking back at my blog it suprised me that I still managed to blog 101 posts (including this one) this year. That is one more than last year.  I had the idea that I didn't blog enough this year. The image above shows a Wordle of all the blog titles of my blogs. It is a good representation for the activities I worked on this year. Yes, it was all about MOOCs! ;-)

In the beginning of 2013 my university announced that we joined the EdX Consortium and I was assigned with the task to make some MOOCs. And we did: in September the first two DelftX moocs started and in March/April 2013 three more will start.

The MOOCs have been an accelerator for online education at Delft, which let to a new and ambitious plan for Open and Online Education (O2E). So also in 2014 I won't have time to procastinate or to be bored.

My personal highlight was my election as Board Member of the OpenCourseWare Consortium. I think it is a great honour to serve on the Board of organisation that trully believes in Open Education and everyday shows the potential and results of this. We have more than 40,000 courses listed on our catalog!

Online Course Design Guide

The research and production behind the Online Course Design Guide is a collaboration between the MIT's Office of Educational Innovation and Technology (MIT-OEIT) and the New Media Consortium (NMC):

to support instructional designers, educators, and facilitators in the development and implementation of online courses. Each section of the guide contains critical information, recommendations, examples, checklists, and resources for further exploration to create and deliver effective online learning experiences.

Download the report (PDF) or go to the website.

Via: Brandon Muramatsu

SURF bestuursreis Open Education

Dit najaar is een groep van Nederlandse onderwijsbestuurders naar de VS geweest:

Tijdens de studiereis bezoekt de delegatie bestuurders uit het Nederlandse Hoger Onderwijs elf toonaangevende organisaties op het gebied van open education in Washington DC, Boston en New York.

Tijdens de reis is er elke dag een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn nu gebundeld tot één document.

De conclusies van de studiereis zijn:

 • Open en online onderwijs, in de vorm van MOOC’s of in andere varianten, is een onvermijdelijke ontwikkeling, waar, met name in de Verenigde Staten, met veel passie en veel middelen in wordt geïnvesteerd.
 • Het open beschikbaar stellen van kennis is geen bedreiging, het biedt juist toegevoegde waarde en zorgt voor doorbraken. Redenen om te investeren in open en online onderwijs zijn reputatie en educatie:
  • De kwaliteit van onderwijsmateriaal en de kwaliteit van docenten wordt zichtbaar;
  • De instelling wordt zichtbaar als speler in de internationale online wereld;
  • Dat kan talentvolle studenten en docenten aantrekken en nieuwe samenwerkingspartners in onderwijs, onderzoek en MKB en industrie opleveren;
  • Doordat het onderwijsmateriaal in (internationale) dialoog kan worden (door)ontwikkeld kan de kwaliteit ervan verbeteren;
  • Doordat er op basis van (big) data onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende onderwijsconcepten (learning analytics), kan de kwaliteit van het (campus)onderwijs verbeteren;
  • Open en online onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het kader van levenlang leren en internationalisering van het onderwijs.
 • Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in te zetten op open en online onderwijs:
  • Het hoger onderwijs beschikt over een state of the art infrastructuur voor onderwijs en onderzoek;
  • Het onderwijs in Nederland is al sterk internationaal georiënteerd en beschikt al over een breed Engelstalig onderwijsaanbod.
 • Om deze uitgangspositie te benutten moeten instellingen serieus investeren in de ontwikkeling van online onderwijs.
 • Het zou helpen als de overheid zich krachtig zou uitspreken voor open en online onderwijs, zorgt voor het wegnemen van barrières in wet en regelgeving, innovatie en onderzoek stimuleert en ruimte biedt voor experimenten.
 • Open en online onderwijs biedt goede mogelijkheden voor kennisvalorisatie. Ook kan de zichtbaarheid van de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de positie van Nederland als kennisland. Aansluiten bij de topsectoren en samenwerking met het bedrijfsleven liggen daarbij voor de hand. Open en online onderwijs kan ook een programmatische rol spelen in ontwikkelingssamenwerking.
 • De docent speelt een sleutelrol in deze ontwikkeling, en moet worden gefaciliteerd in:
  • Professionalisering in succesvolle didactiek van online onderwijs;
  • Samenwerking met (internationale) vakgenoten;
  • Technische randvoorwaarden en voorzieningen.
 • Didactiek van open en online onderwijs zou moeten worden opgenomen in de Basis- en Seniorkwalificaties Onderwijs en worden geïntegreerd in de lerarenopleidingen.
 • Open en online onderwijs biedt mogelijkheden om effectief leren te ondersteunen met bijvoorbeeld:
  • Onderwijs dat is opgedeeld in kleine segmenten met oefeningen;
  • Vormgeven van mastery of learning, de student heeft de beschikking over voldoende oefenmateriaal en kan door naar een volgend niveau als hij de stof beheerst;
  • Snelle feedback en peerfeedback;
  • Gepersonaliseerde leerpaden;
  • Learning communities
 • De snelle ontwikkelingen vragen om actie, leren door te doen, waarbij belangrijke uitgangspunten zijn:
  • Sluit aan bij de eigen onderwijsvisie en laat open en online onderwijs die versterken;
  • Investeer in (gezamenlijke) analyse vanresultaten en succes.
 • Samenwerking kan meerwaarde bieden bij het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en het delen van praktijkervaringen zoals nu gebeurt binnen SURF, bij het aanpakken van vraagstukken over bijvoorbeeld het certificeren van open en online onderwijs en het erkennen van open en online onderwijs in het eigen curriculum, en bij het in samenwerkingsverbanden ontwikkelen van online onderwijs.
 • Voor internationale kennisuitwisseling op open en online onderwijs biedt het OpenCourseware Consortium een uitstekend podium.
 • Binnen ‘coalitions of the willing’ kunnen instellingen werken aan innovatieve manieren om online onderwijs vorm te geven.

HTML5-apps in het onderwijs

HTML5 is een technologie die volop in beweging is. Het is toepasbaar binnen nieuwe toepassingsgebieden voor onderzoek en onderwijs. SURF heeft een uitstekend rapport hierover geschreven. Het rapport is een technologieverkenning naar de mogelijkheden van HTML5 bij het maken van apps voor mobiele apparaten.

Download rapport (PDF)

MOOCs articles

The last month and half I have been traveling a lot and busy with our new plans. That means that I'm a little behind on blogging. This blog post is a summary of interesting articles in the last month or so (in random order):

Open Education for a Multicultural World

Open Education for a Multicultural World

The theme of the 2014 Conference of the OpenCourseWare Consortium is "Open Education for a Multicultural World". The conference will explore the international dimensions of open education, its diverse projects, new research, policy dimensions and impacts on teaching and learning.

The conference will take place in scenic Ljubljana, Slovenia from 23-25 April 2014. Early registration has started today.

I would also like the recommend the pre-workshop Getting started with Open Education: Everything you need to know to begin open education projects at your institution. The workshop is organised by the team of OpenCourseWare Europe:

This one-day interactive workshop will introduce you to principles, tools and techniques that will allow you to get started with open education at your institution or organization.  Participants will gain practical knowledge of the benefits and potential pitfalls in starting projects, convincing faculty and administrators, and integrating open education into institutional practice through examples from institutions around the world.

DelftX MOOC Journeys

DelftX MOOC Journeys

The first two MOOCs of DelftX are about to finish. This is a good moment to publish our MOOC Journeys we have created in the past months to help teachers and course designers with the development of their moocs.

Last monday my 'bosses' Anka Mulder and Timo Kos have presented this journey as a poster presentation at the EdX Consortium meeting in Boston.

The journey is based on the processes of DelftX. We call this a "talking picture". You can download the image here as PDF. Off course the image is CC-licensed. If you have any remarks, please comment below.

The graphics are all created by Mark van Huystee.

Affordable College Textbook Act

Today, US Senators Durbin and Franken introduced the Affordable College Textbook Act for consideration by the US Senate. This act specifically supports the use of OER and open textbooks. From the press release:

Textbook costs are one of the most overlooked costs of going to college, but they can be substantial and can be a barrier to attaining a college education.  According to College Board, the average student budget for college books and supplies during the 2012-2013 academic year was $1,200.

“Students can’t afford to pay $250 for a single textbook. In fact, U.S. PIRG found that seven of ten current college students have skipped buying a textbook because it was too expensive. It’s clear that the current big-publisher system isn’t working for students, and needs to change,” said U.S. PIRG Higher Education Associate Ethan Senack.  “For students, the cost-saving potential of open textbooks is massive - around 80-100% compared to published textbooks. We thank Senators Durbin and Franken for championing this innovative solution to the high cost of textbooks.”

Specifically, the Affordable College Textbook Act:

 • Creates a grant program to support pilot programs at colleges and universities to create and expand the use of open textbooks with priority for those programs that will achieve the highest savings for students;
 • Ensures that any open textbooks or educational materials created using program funds will be freely and easily accessible to the public;
 • Requires entities who receive funds to complete a report on the effectiveness of the program in achieving savings for students;
 • Improves existing requirements for publishers to make all textbooks and other educational materials available for sale individually rather than as a bundle; and
 • Requires the Government Accountability Office to report to Congress by 2017 with an update on the price trends of college textbooks.

Among the supoorting organisations are Creative Commons and the OpenCourseWare Consortium.

This act is very good news. It brings very high level attention to OER.

Using Someone Else’s MOOC in Your Course

John Robertson (aka kavubob) posted an interesting presentation about the use of someone else's MOOC in your course. He identifies four different models:

 • The guest lecture
 • The reading
 • The textbook
 • The distributed flip

Below is his presentation:

Other interesting studies about using MOOCs in the classroom:

OWD13: TU Delft track op de onderwijsdagen

Aanstaande dinsdag en woensdag zijn de onderwijsdagen. Dit jaar is dinsdag gericht op het hoger onderwijs en woensdag op po, vo en mbo. Recent ging ik het programma bekijken en zag ik dat de TU Delft wel erg goed vertegenwoordigd bij de sessies. Totaal zijn er 9 sessies waarbij de TU Delft een van de sprekers levert. Dat is voor mij niet verbazend, want wij doen op dit moment veel leuke dingen, waar we graag over vertellen. Hier dus de lijst met Delftse sessies. Helaas staan er een heel aantal parallel geprogrammeerd, dus je kan ze niet allemaal volgen.

10.00

Keynote

 • Claire Boonstra (TU Delft alumnus)
11.15

Sessieronde 1:

 • Inspiratiesessie van een jonge ondernemer: Een frisse studentenblik op de kansen van technologie in het hoger onderwijs
  TU Delft start-up Ewoud de Kok (FeedbackFruits)
12.15

Sessieronde 2:

 • Next Generation Classroom: onderwijszalen voor de toekomst
  Marij Veugelers (Universiteit van Amsterdam), Piet van der Zanden (TU Delft)
 • Trends en ontwikkelingen in toetsing van open education
  Sofia Dopper (TU Delft)
 • OER en studiesucces: hoe kunt u open online onderwijs inzetten ter bevordering van studiesucces?
  Martijn Ouwehand (TU Delft)
14.00

Sessieronde 3:

 • Personal storage: Easy yet secure?
  Hans Nouwens (TU Delft), Michel Vierboom (bprc) in samenwerking met Surfmarket
 • MOOC’s: ervaringen en leerpunten
  Marja Verstelle (Universiteit Leiden), Frank Benneker (Universiteit van Amsterdam), Fred de Vries (Open Universiteit), Willem van Valkenburg (TU Delft), Robert Schuwer (Open Universiteit)
15.05

Sessieronde 4:

 • FEATURED SESSIE: Open en online onderwijs en de toekomst van het Nederlandse hoger onderwijs
  Timo Kos (TU Delft)
 • Grote zalen voor digitaal toetsen: waarom, hoe en wat levert het op?
  Meta Keijzer - de Ruijter (TU Delft)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 111 »